Møter


Møtevirksomhet
Hokksund Camping er et naturlig samlingssted for flere lag og foreninger. Her kan bedriften eller foreningen ha møter eller kurs – med eller uten servering fra oss.
Kontakt oss for et tilbud.

Utstillinger
Hokksund Camping har i en årrekke vært stedet for ulike utstillinger. Vårt store grøntområde egner seg meget godt til store utendørs utstillinger.

Kontakt oss for et tilbud.