Laksefiske i Hokksund


Laksefisket ved Hellefossen omtales i historisk sammenheng første gang på 1100-tallet. Senere er det rike fisket beskrevet i en rekke skrifter opp gjennom de siste 7-800 år. Det er særlig næringsfiske Hellefossen er kjent for, med rike fangster både med garn i elva og med faststående redskaper i Hellefossen.

På det meste er det fanget over 27 tonn laks på ett år ved Hellefossen i Hokksund. Dette var så langt tilbake som i 1876. I 2012 ble det tatt ca 16 tonn laks, men da utelukkende med stang.

Dagens organiserte sportsfiske kan spore sine aner tilbake til 1820-årene, da skotten Robert D. Hutchinton, som en av de aller første i Norge, begynte å fiske med flue i Storelven.

Senere har det vært drevet sportsfiske i Drammenselva stort sett gjennom alle år, men det organiserte fisket slik vi kjenner det i dag kom først i gang på slutten av 1970-tallet.

I dag organiseres sportsfisket på fiskegrunnene til Hellefossen Elveeierlag av Østsiden Jeger- og Fiskeforening. Det er et velorganisert sportsfiske som kan tilbys de lokale og tilreisende fiskere.

Det er lagt opp til et rimelig fiske med god tilgang for allmennheten. Hele den lakseførende strekningen er tilgjengelig ved salg av døgn- og sesongkort, og det tilbys et fiske som passer både mark-, sluk og fluefiske.

Fiskekort for de områder som disponeres av ØJFF selges hver kveld på Hokksund Camping. Kortsalget skjer på den måten at fiskerne tegner seg på en liste for hvor de vil fiske, og hvis det er flere interesserte enn det er kort tilgjenglig, foretas det loddtrekning. Denne trekningen foregår kl. 19.15. Kortsalget er betjent fra kl. 18.30 og frem til kl. 20.00. Hvis det fortsatt er ledige kort etter kl. 20.00, selges disse av personalet ved Hokksund Camping.

ØJFF har åpnet for at inntil halvparten av fiskekortene på alle soner kan forhåndsselges. På denne måten kan de som bor et stykke fra Hokksund lettere planlegge sine fisketurer hit. Forhåndssalget starter hvert år den 1. januar, og varer frem til 1. mai.